Plastové diely interiér

Projektový manažment

Koncepcia, konštrukcia a integrácia :

  • vnútorné obloženie A-, B- a C- stĺpikov
  • vnútorné obloženie dverí
  • moduly prístrojových dosiek
  • odkladacie priestory
  • volanty (Class-A plochy)
  • vetrania a vzduchové potrubia
  • konštrukcia komponentov sedadiel
  • hlavové opierky, obklady sedadiel
  • upevnenia a montážne koncepty

Montážna analýza

Vytváranie prototypov a koordinácia

Používané softvéry:

Catia, Siemens, Ansys
Interior design
Car parts

Niektoré z projektov, na ktorých sme pracovali:

Leopard Roadster

BMW RR11 (RR Phantom)

BMW RR31 (RR Culinnan)

Leopard Roadster
Car door
Car design
Interior desing