Mechanizmy a nastavovacie mechanizmy

Projektový manažment

Koncepcia, konštrukcia a integrácia :

  • návrh kinematických systémov
  • kinematické analýzy a simulácie
  • montážna analýza

Vytváranie prototypov a koordinácia

Používané softvéry:

Catia, Siemens, Ansys
Mechanism
Mechanism
Mechanism