Prípravky / testovacie zariadenia

Prípravky :

  • vybračné
  • na meracie mechanických a optických vlastností
  • výrobné
  • manipulačné
  • montážne

Používané softvéry:

Catia, Siemens, Ansys
Jig
Jig
Headlight Jigs