Svetelné simulácie

Projektový manažment

Koncepcia, konštrukcia a integrácia :

  • návrh optického konceptu
  • návrh optických plôch
  • optické simulácie

Používané softvéry:

Speos
Light simulation
Headlight
Light distribution
Light distribution